LIETUVOJE KAS 5 ŽMOGUS
PATIRIA NEPRITEKLIŲ

Apie mus

Mūsų veikla

Mūsų centro veikla nukreipta į pagalbos teikimą tiems, kuriems jos labiausiai reikia.

Vilniuje turime 2 valgyklas, kuriose maisto gauna pažeidžiamiausi visuomenės nariai – pensininkai, darbo laikinai neturintys žmonės, socialinės rizikos asmenys. Pastarieji, atėję į labdaros valgyklėlę, dažnai gauna ir kitokią pagalbą – būna nukreipiami į įstaigas, kurios jiems gali suteikti pagalbą ieškant darbo ar gydantis nuo priklausomybių.

Krizių valdymas – viena svarbiausių fondo veiklos sričių. Dažnai tie, kam psichologinės ar medicininės pagalbos reikia labiausiai, nežino, kur ją galėtų gauti. Tokiems asmenims mes suteikiame reikalingą informaciją, padedame tvarkant dokumentus, suteikiame teisinę pagalbą, laikinai apgyvendiname, jei to reikia.

Fondas yra įrengęs patalpas, kuriose besikreipiantieji gali atlikti asmeninės higienos procedūras – nusirausti duše, pasinaudoti skalbimo mašinomis. Tai ne tik pakeičia tai, kaip žmogus atrodo – tai pakeičia jo savijautą ir požiūrį į save, leidžia jaustis pilnavertišku visuomenės nariu.

Mūsų fondo veiklos dalį sudaro ir labdaros dalinimas. Tai – drabužiai, namų apyvokos daiktai, dovanėlės vaikams per Kalėdas. Taip pat sunkiomis sąlygomis gyvenantiems žmonėms tiekiama pagalba maisto produktais. Pagalba, gaunama kai jos labiausiai reikia, leidžia gyventi oriai, įgauti jėgų suteikiančią viltį siekti kitokio gyvenimo, suteikia džiaugsmo, kai jo trūksta.

 

Kviečiame susipažinti su mūsų finansinėmis ataskaitomis.

 

Kaip mes veikiame

Materialinė pagalba:

Mes teikiame pagalbą daiktais, drabužiais, suteikiame maitinimą, nakvynę. Stengiamės patenkinti labiausiai pažeidžiamų visuomenės narių poreikius, šioje veikloje siekiame tiekti kokybišką maistą, reikalingiausią labdarą bei geras nakvynės sąlygas.

Sunkioje situacijoje atsidūrusiam ar socialiai pažeidžiamam žmogui mes suteikiame sąlygas gyventi oriai bei patenkinti būtiniausius poreikius.

Psichologinė pagalba:

Savo veikloje neapsiribojame vien materialios pagalbos teikimu – pagalbos besikreipiančius žmones nukreipiame į atitinkamas institucijas, reabilitacijos centrus, išklausome ir suteikiame jiems dvasinę bei psichologinę pagalbą.

Žinome, jog nemateriali parama sunkumus išgyvenančiam žmogui yra tokia pat svarbi, kaip ir fizinė. Pas mus ateinantiesiems siekiame suteikti viltį, padėti jiems vėl tapti pilnavertiškais visuomenės nariais.