Mūsų misija

Mūsų tikslas – padėti vargingomis sąlygomis gyvenantiems, sunkiose krizinėse situacijose atsidūrusiems žmonėms suteikiant jiems materialinę bei psichologinę pagalbą. Stengiamės tapti jų gyvenimo ramsčiu ištikus krizei, patikimu centru, kuriame į kiekvieną pagalbos prašymą bus atsakyta su rūpesčiu.